Disclaimer

Verantwoording
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Maré-didakt niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Maré-didakt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Maré-didakt kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Copyright
Alles op deze website mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of voor enig dag- nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of RTV-uitzending.

Linken en verwijzen naar de pagina’s van Maré-didakt op Internet mag ook altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. De directie stelt het op bijzonder prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld. Stuur een email.

Alleen (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik die/dat niet strikt privé van aard is gaat ons tever.